4 เกาะหัวใจมรกต

4 เกาะหัวใจมรกต เดย์ทริป

เงื่อนไข

*** โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและคลื่นลมในทะเล ***

  • ในกรณีที่ทำอุปกรณ์ดำน้ำตื้นสูญหาย ท่านต้องชำระค่าเสียหายดังนี้
    • หน้ากากดำน้ำ 500 บาท/อัน
    • ท่อหายใจ 500 บาท/อัน