ဂရင္ီးအက္္မန္ခရ ီးးၽာီးမွ ႀကိိဳဆိိုပါတယ္

ကမၻားစ္ဆ းိို႕ အတူးၽာီးစိို႕လာီး
က္ေနာ္တိို႕ဂရင္ီးအက္္မန္ အ ၽြဲ႕းာီးမ္ာီးမွ မန္မာွေရ ပင္ေအာက္ အမွတ္တရအခိိုက္အတန္႕ေလီးမ္ာီး ွင္ွေပ္ာ္ရ်င္ၾကည္ ူီးမကေတၽကိို မွ္ေ၀ေပီးပါရေစ

ခရီးစဉ်အထုပ်

ၾကက္ေမာက္ကြၽန္းခရီးစဥ္

1 ညအိပ္ 2 ရက္ခရီး(ျမင္းခြာကၽြန္း)

ရေနာင္းၿမိဳ႕ပတ္ႏွင့္ေဖာင္စီးခရီးစဥ္

ၾကက္ေမာက္ကၽြန္းႏွင့္ Grand Andman Hotel တြင္တည္ခိုျခင္းခရီးစဥ္

ၾကက္ေမာက္ကၽြန္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ပတ္ျခင္း 1 ညအိပ္ 2 ရက္ခရီးစဥ္

ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း၊ရေနာင္းၿမိဳ႕ပတ္ႏွင့္ရေနာင္းေဖာင္စီးျခင္း ခရီးစဥ္(2 ညအိပ္ 3ရက္ခရီးစဥ္)

Similan ကၽြန္းခရီးစဥ္

Sulin ကၽြန္း ေန႕ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္

ခရီးစဉ်အထုပ်

ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း

Pic

ၾကက္ေမာက္ကြၽန္းခရီးစဥ္

ျမင္းခြာကၽြန္း၊ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း(အသည္းပံုကၽြန္း)၊
ဒန္ကင္းကၽြန္း၊ဇာဒက္ႀကီးကၽြန္းမ်ားသို႕
လည္ပတ္ျခင္း

Pic

1 ညအိပ္ 2 ရက္ခရီး(ျမင္းခြာကၽြန္း)

ျမင္းခြာကၽြန္းေပၚတြင္ သဘာ၀ဆန္ဆန္အပန္းေျဖၾကမယ္။

Pic

ရေနာင္းၿမိဳ႕ပတ္ႏွင့္ေဖာင္စီးခရီးစဥ္

ရေနာင္းေငါင့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊မိေက်ာင္းေမြးကန္ႏွင့္ ရေနာင္းအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္

View Finder Dream List

Grand Andaman Travel

ตามหาหัวใจมรกต 2

by Anuwat

Follow Me Weekend

TV Channel 5

Prawpak Check-in

Unseen Myanmar

ရနောင်း

ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်: +66 90 710 5555