ၾကက္ေမာက္ကြၽန္းခရီးစဥ္

ျမင္းခြာကၽြန္း၊ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း(အသည္းပံုကၽြန္း)၊
ဒန္ကင္းကၽြန္း၊ဇာဒက္ႀကီးကၽြန္းမ်ားသို႕
လည္ပတ္ျခင္း

฿3,900 ฿4,900

Details

1 ညအိပ္ 2 ရက္ခရီး(ျမင္းခြာကၽြန္း)

ျမင္းခြာကၽြန္းေပၚတြင္ သဘာ၀ဆန္ဆန္အပန္းေျဖၾကမယ္။

฿5,900 ฿6,900

Details

1 ညအိပ္ 2 ရက္ခရီး(Tafook)

ၿမိတ္ကၽြန္းစုရဲ႕အလွအပမ်ားကိုခံစားရင္း Tafook ကၽြန္းေပၚမွာညအိပ္အပန္းေျဖခရီး

฿5,900

Details

ရေနာင္းၿမိဳ႕ပတ္ႏွင့္ေဖာင္စီးခရီးစဥ္

ရေနာင္းေငါင့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊မိေက်ာင္းေမြးကန္ႏွင့္ ရေနာင္းအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္

฿1,900 ฿2,900

Details