ၾကက္ေမာက္ကြၽန္းခရီးစဥ္

ျမင္းခြာကၽြန္း၊ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း(အသည္းပံုကၽြန္း)၊
ဒန္ကင္းကၽြန္း၊ဇာဒက္ႀကီးကၽြန္းမ်ားသို႕
လည္ပတ္ျခင္း

฿3,900 ฿4,900

Details

ရေနာင္းၿမိဳ႕ပတ္ႏွင့္ေဖာင္စီးခရီးစဥ္

ရေနာင္းေငါင့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊မိေက်ာင္းေမြးကန္ႏွင့္ ရေနာင္းအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္

฿1,900 ฿2,900

Details

ရေနာင္း ကၽြန္း ၃ ကၽြန္းခရီးစဥ္

လင္းႏို႕ကၽြန္း၊ကၽြဲခ်ိဳကၽြန္း၊ဂ်ပန္ကၽြန္းေတြကို
လည္ပတ္ၾကမယ္

฿2,200

Details

Similan ကၽြန္းခရီးစဥ္

ထိုင္း Similanကၽြန္းစုေတြကို
အလည္သြားရေအာင္

฿3,500

Details