1 ညအိပ္ 2 ရက္ခရီး(ျမင္းခြာကၽြန္း)

ျမင္းခြာကၽြန္းေပၚတြင္ သဘာ၀ဆန္ဆန္အပန္းေျဖၾကမယ္။

฿5,900 ฿6,900

Details

ၾကက္ေမာက္ကၽြန္းႏွင့္ Grand Andman Hotel တြင္တည္ခိုျခင္းခရီးစဥ္

ျမင္းခြာကၽြန္း၊ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း(အသည္းပံုကၽြန္း)၊ဒန္ကင္းကၽြန္း၊ဇာဒက္ႀကီးကၽြန္းမ်ားသို႕လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ Grand Andaman Hotel တြင္တည္းခိုျခင္း

฿4,900

Details

ၾကက္ေမာက္ကၽြန္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ပတ္ျခင္း 1 ညအိပ္ 2 ရက္ခရီးစဥ္

ၾကက္ေမာက္ကၽြန္းကိုလည္ပတ္ၿပီးေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေပၚလည္ၾကမယ္။

฿5,500

Details